LTC3407A

  • Eingangsspannung (Vin) an Pin 3 ⇒
  • Ausgangsspannung 1 (SW1) an Pin 4 ⇒
  • Ausgangsspannung 2 (SW2) an Pin 7 ⇒
  • Signal an RUN/SS1 Pin ⇒ 2
  • Signal an RUN/SS2 Pin 9 ⇒